lifePR
Pressemitteilung BoxID: 455827 (KBC Group NV)
  • KBC Group NV
  • Havenlaan 2
  • 1080 Brussels
  • http://www.kbc.be
  • Ansprechpartner
  • Wim Allegaert
  • +32 (2) 4294051

KBC vermindert aandeelhouders-leningen substantieel

(lifePR) (Brussels, ) KBC neemt nota van de aankondigingen die Cera CVBA en KBC Ancora Comm.VA, twee KBC- aandeelhouders, vanmorgen deden. Als gevolg van de aangekondigde verrichtingen zal het bedrag aan toegestane leningen aan Cera en KBC Ancora met 0,7 miljard EUR verminderen.

Johan Thijs, CEO KBC Groep verwelkomde de transacties als volgt : "Dankzij de door Cera en KBC Ancora aangekondigde verrichtingen, verstevigt KBC zijn kapitaalpositie verder en verbetert de common equity ratio (Basel III fully loaded) die op het einde van het derde kwartaal 12.5% bedroeg, met 0,7%. Daardoor creëert KBC bijkomende waarde voor al zijn aandeelhouders."

- Cera kondigde de verkoop aan van 14,1 miljoen KBC Groep-aandelen via een private plaatsing bij institutionele investeerders. Met de opbrengst zal een door KBC Bank verstrekte lening worden teruggekocht en zullen korte termijnschulden bij KBC Bank worden terugbetaald. Hierdoor zal Cera nagenoeg geen schulden meer hebben bij KBC Bank.

- KBC Ancora kondigde de verkoop aan van 4,7 miljoen KBC Groep-aandelen via een private plaatsing bij institutionele investeerders. Met de opbrengst zal een lening worden teruggekocht die KBC Bank in 2007 verstrekte.

- Beide verrichtingen creëren bijkomende aandeelhouderswaarde en hebben een positieve impact met name een versterking van het reglementair eigen vermogen met 0,7 miljard EUR en een verbetering van de common equity ratio met 0,7% (Basel III fully loaded). Die common equity ratio (Basel III, fully loaded) bedroeg 12,5% op het einde van het derde kwartaal van 2013.

- KBC Bank blijft ook na deze verrichtingen de huisbankier van Cera en KBC Ancora.

- Cera en KBC Ancora blijven ook na de verrichting, samen met de andere stabiele aandeelhouders, verder hun rol opnemen in de verankering van de KBC-groep.

Cera aandeelhoudersleningen

Cera bezit na de verkoop 11,1 miljoen KBC Groep-aandelen, wat overeenkomt met een participatie van ca. 2,7% in KBC Groep.

De opbrengst van de verkoop zal enerzijds aangewend worden voor de inkoop van een door KBC Bank verstrekte lening (met een nominaal bedrag van 250 miljoen euro), waarvan de volledige terugbetaling voorzien was op eindvervaldatum in 2017 en anderzijds om de momenteel uitstaande kortetermijnschulden van Cera bij KBC Bank (ca. 235 miljoen euro) (nagenoeg) volledig terug te betalen.

De terugbetaling van de leningen heeft een positieve impact op de kapitaalspositie van KBC Bank. Onder de anticipatieve integrale toepassing van de Basel III kapitaalregels (fully loaded) wordt het bedrag van zogenaamde aandeelhoudersleningen immers volledig afgetrokken van het eigen vermogen van de bank.

KBC Ancora aandeelhoudersleningen

KBC Ancora bezit na de verkoop 77,5 miljoen KBC Groep-aandelen, wat overeenkomt met een participatie van ca. 18,6% in KBC Groep. KBC Ancora blijft daarmee ook na de verrichting de grootste aandeelhouder van KBC Groep.

De opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor de inkoop van een lening die KBC Bank in 2007 aan KBC Ancora heeft verstrekt. Het betreft een lening met een nominaal bedrag van 175 miljoen euro, waarvan de volledige terugbetaling voorzien was op eindvervaldatum in 2027 (i.e. een bullet-lening).

De inkoop door KBC Ancora van de door KBC Bank verstrekte lening, heeft een positieve impact op het reglementair eigen vermogen van KBC Bank. Onder de anticipatieve integrale toepassing van de Basel III kapitaalregels (fully loaded) wordt het bedrag van zogenaamde aandeelhoudersleningen immers volledig afgetrokken van het eigen vermogen van de bank. Op 3 juli jl. werd reeds bekendgemaakt dat KBC Bank andere leningen aan KBC Ancora, met een nominaal bedrag van in totaal 325 miljoen euro, had herplaatst bij een andere internationale financiële speler.

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die ongeveer 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhouders-overeenkomst gesloten.

Cera is met zo'n 412.000 vennoten een van de grootste coöperaties van het land. Cera is een kernaandeelhouder van KBC Groep.

Disclaimer

Dit bericht is enkel ter informatie en is geen aanbod tot verkoop of verzoek tot aankoop van effecten.

Dit bericht is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten. De effecten die hierin worden vermeld, werden niet geregistreerd overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933, zoals later gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of enige vrijstelling van de registratievereisten overeenkomstig de Securities Act. Er zal geen publiek aanbod van effecten zijn in de Verenigde Staten. Effecten die worden verkocht in de Verenigde Staten zullen enkel worden verkocht aan 'qualified institutional buyers' (zoals gedefinieerd in Rule 144A van de Securities Act) overeenkomstig Rule 144A.

DIT BERICHT MAG NIET WORDEN GEPUBLICEERD IN OF VERSPREID NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF EEN ANDER LAND OF RECHTSGEBIED WAAR DAT EEN INBREUK ZOU VORMEN OP DE TOEPASSELIJKE WETGEVING