3Kw2013: Sterke commerciële resultaten en eenmalige impact van desinvesteringen

(lifePR) ( Brussel, )
KBC sloot het derde kwartaal van 2013 af met een nettowinst van 272 miljoen euro, vergeleken met een nettowinst van 517 miljoen euro in het vorige kwartaal en 531 miljoen euro in het overeenkomstige kwartaal van 2012. Voor de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg de nettowinst 1 309 miljoen euro, tegenover 372 miljoen euro in de eerste negen maanden van vorig jaar.

Als we de invloed van de legacy-activiteiten (CDO's, desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico niet in aanmerking nemen, bedroeg de aangepaste nettowinst 457 miljoen euro, tegenover 485 miljoen euro in het vorige kwartaal en 373 miljoen euro in het overeenkomstige kwartaal van 2012. Voor de eerste negen maanden van het jaar bedroeg de aangepaste nettowinst 1 300 miljoen euro, tegenover 1 217 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2012.

Johan Thijs, Groeps-CEO:

"De jongste vertrouwensindicatoren bevestigen dat het herstel zich wereldwijd voortzet en de economische situatie geleidelijk verbetert. Tegen die achtergrond realiseert KBC een nettowinst van 272 miljoen euro in het derde kwartaal en een hoog aangepast nettoresultaat van 457 miljoen euro. Op groepsniveau, zonder de gedeconsolideerde entiteiten, wisten we de nettorente-inkomsten en de nettorentemarge te verhogen, boekten we een groei in deposito's en hypotheekleningen, behielden we een goede gecombineerde ratio en een uitstekende kosten-inkomstenratio, en boekten we lagere waardeverminderingen. De provisie-inkomsten daalden, voornamelijk omwille van het seizoenseffect, en het nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde was eveneens lager.

In het derde kwartaal van 2013 genereerde de divisie België een nettoresultaat van 391 miljoen euro, hoger dan het gemiddelde van 358 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. Vergeleken met het vorige kwartaal wordt dit kwartaal gekenmerkt door hogere nettorente-inkomsten, lagere nettoprovisie-inkomsten, zwakkere tak 23-verkopen maar een uitstekende gecombineerde ratio schadeverzekeringen, een zeer goede kosten-inkomstenratio en lagere waardeverminderingen op kredieten. De bankactiviteiten waren in het derde kwartaal van 2013 goed voor 79% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 21%.

De divisie Tsjechië genereerde een nettoresultaat van 157 miljoen euro, hoger dan het gemiddelde van 135 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. In vergelijking met het vorige kwartaal toonde dit kwartaal een kleine daling van de nettorente-inkomsten, een verbeterde gecombineerde ratio schadeverzekeringen, betere tak 23-verkopen, hogere nettoprovisie-inkomsten, een uitstekende kosten-inkomstenratio en lagere waardeverminderingen op kredieten. De bankactiviteiten waren in het derde kwartaal van 2013 goed voor 96% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 4%.

De divisie Internationale Markten boekte een nettoresultaat van -12 miljoen euro. Dat is een verbetering ten opzichte van het gemiddelde van -42 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. In vergelijking met het vorige kwartaal werd het derde kwartaal gekenmerkt door licht hogere nettorente-inkomsten en nettoprovisie-inkomsten, lagere kosten (die waren hoger in het vorige kwartaal vooral door de eenmalige heffing op financiële transacties in Hongarije), en licht hogere waardeverminderingen op kredieten, waarbij Ierland nog steeds voor het grootste deel daarvan tekent. In totaal genereerden de bankactiviteiten een negatief nettoresultaat van -17 miljoen euro (de positieve resultaten van Slowakije, Hongarije en Bulgarije werden tenietgedaan door het negatieve resultaat in Ierland), terwijl de verzekeringsactiviteiten een positief nettoresultaat van 6 miljoen euro genereerden.

Gezien het document van de European Banking Association over geherstructureerde en non-performing kredieten en de verwachte kwaliteitsbeoordeling van bank-activa in 2014 herbekijken we onze kredietportefeuille met bijzondere aandacht voor de Ierse kredietportefeuille. We verwachte bijkomende voorzieningen aan te moeten leggen ten gevolge van de herclassificatie van 2 miljard euro aan geherstructureerde hypotheekleningen. Gezien het trager dan verwachte herstel van de kmo-sector in Ierland en meer voorzichtige vooruitzichten, zowel voor toekomstige cashflows als voor de waarde van zekerheden, gaan we ervan uit dat we voor onze portefeuille van kredieten aan bedrijven meer voorzieningen moeten aanleggen. Dat zal in het vierde kwartaal van 2013 naar verwachting leiden tot in totaal 775 miljoen euro aan waardeverminderingen in Ierland. We schatten de kredietvoorzieningen voor Ierland op 150 à 200 miljoen euro voor 2014 en op 50 à 100 miljoen euro voor respectievelijk 2015 en 2016. Dat stoelt op de huidige economische vooruitzichten. Wat de andere landen betreft, wordt de momenteel geschatte impact als onbelangrijk beschouwd.

We voerden ook ons desinvesteringsplan voort uit. In september maakten we de verkoop van KBC Bank Deutschland bekend. Die verkoop zal onze solvabiliteit versterken met ongeveer 15 basispunten. Op de overblijvende desinvesteringsdossiers hebben we bijkomende waardeverminderingen geboekt van 30 miljoen euro voor NLB, 55 miljoen euro voor KBC Banka en 73 miljoen euro voor de Antwerpse Diamantbank. Samen met de korting voor de overgedragen aandeelhoudersleningen en enkele kleinere elementen resulteerde dat in een nettoresultaat dat aanzienlijk lager is dan het aangepaste nettoresultaat.

De liquiditeitspositie van onze groep bleef zeer sterk. De LCR en NSFR bleven beide ruim boven 100%.

Onze kapitaalpositie bleef sterk, met een Tier 1-ratio van 15,8% ondanks de terugbetaling van 1,17 miljard euro aan de Vlaamse overheid (plus een premie van 0,58 miljard euro) begin juli. Onze common equity ratio volgens Basel III bedroeg aan het einde van het kwartaal 12,5% (fully loaded - d.w.z. in de veronderstelling dat Basel III vandaag al 100% van kracht is). Dat is ruim boven onze doelstelling om vanaf 1 januari 2013 een kapitaalratio volgens Basel III aan te houden van 10% (fully loaded).

Die resultaten bevestigen ons geloof in onze kernactiviteiten, namelijk bank-verzekering in België, Tsjechië en een aantal landen in Centraal- en Oost-Europa. Onze 37 000 medewerkers werken ten dienste en ten voordele van onze cliënten, aandeelhouders en andere stakeholders. We waarderen ten zeerste het continue vertrouwen in ons."

Nadere informatie in de bijlage.
Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.